สถานีวิทยุไลน์อ้อนเรดิโอ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เรียบร้อยกับระบบจัดรายการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam ในระบบฐานข้อมูล My sql  กับสถานีวิทยุไลน์อ้อนเรดิโอ Fm 99.25 MHz   อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917   

Continue Reading

สถานีวิทยุแสงตะวันเรดิโอ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

เรียบร้อยกับระบบจัดรายการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam ในระบบฐานข้อมูล My sql  กับสถานีวิทยุแสงตะวันเรดิโอ 90.75 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917   

Continue Reading

สถานีวิทยุวาไรตี้เรดิโอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เรียบร้อยกับระบบจัดรายการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam ในระบบฐานข้อมูล My sql  กับสถานีวิทยุวาไรตี้เรดิโอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917   

Continue Reading

สถานีวิทยุ WE Fm อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เรียบร้อยกับระบบจัดรายการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam ในระบบฐานข้อมูล My sql และเปิดพอทออนไล์ กับสถานีวิทยุ WE Fm 88.00 MHz อ.เมือง จ.พิษณุโลก รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917 

Continue Reading

สถานีวิทยุควนพลองเรดิโอ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

เรียบร้อยกับระบบจัดสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam ฐานข้อมูล My sql กับสถานีวิทยุ ควนพลองเรดิโอ Fm 107.50 MHz อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917 

Continue Reading

สถานีเพื่อคนใช้แรงงานลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

เรียบร้อยกับระบบจัดรายการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam Friebird กับสถานีเพื่อคนใช้แรงงานลำพูน Fm 104.00 MHz ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917 

Continue Reading

สถานีเสียงสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรียบร้อยกับระบบจัดการสถานีอัตโนมัติ Sam My sql กับสถานีเสียงสาละวิน Fm 89.00 MHz  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917 

Continue Reading

สถานีวิทยุ Zfm อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

เรียบร้อยกับระบบจัดการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam MySql กับสถานีวิทยุ Zfm 102.50 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917 

Continue Reading

สถานีวิทยุธุรกิจกู๊ดไลเรดิโอ อ.เมือง จ.สุโขทัย

เรียบร้อยกับระบบจัดการสถานีอัตโนมัติ Sam My sql สั่งตามผัง ยาก !! ใช้เวลาพอสมควร แต่ก็ทำได้กับ สคริป ตามสั่ง กับสถานีวิทยุธุรกิจกู๊ดไลเรดิโอ Fm 89.50 MHz อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่เลขที่ 8 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร.084-494-9490 รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : […]

Continue Reading

สถานีรวมพลคนสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรียบร้อยกับระบบจัดการสถานีอัตโนมัติ สคริป Sam My sql สถานีรวมพลคนสัตหีบ Fm 101.00 MHz  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รับเขียนเว็บไซต์ App มือถือ ระบบออนไลน์ ทำสคริป Sam อัตโนมัติ ในระบบ Sam Friebird และ Sam My sql ตัดข่าว เพลงชาติ รายการ คสช สปอตต้นชั่วโมง ลิงค์รายการ เทปรายการ เล่นเพลงอัตโนมัติ แยกแนวเพลง เเยกชั่วโมง ให้คำปรึกษา live สดออนเฟสบุ๊ค สนใจสอบถามโทร.086-777-7043 Line ID : num29172917 

Continue Reading