ผังรายการ

 

ผังรายการ สถานีวิทยุสมายเรดิโอสตูล 88.50 MHz จันทร์-ศุกร์

 

เวลา

แนวเพลง

รายการ

นักจัดรายการ

6.00-7.00 ลูกทุ่งเก่า ฟลอร่า ดีเจสาวพิมพ์จันทร์
7.00-7.30 ข่าวเช้า กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
7.30-8.00 รายการเพื่อเด็กและเยาวชน พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง พี่โลมา-พี่ปลาวาฬ
เพลงชาติ 8.00 น.
8.00-9.00 ข่าว อิสานไขข่าว ผู้ใหญ่สัมฤิทธิ์
9.00-10.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
10.00-11.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ปุ๋ยปลานิลทอง ปุ๋ยปลานิลทอง
11.00-12.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
12.00-13.00 ข่าว ตอกไข่ใส่ข่าว ผู้ใหญ๋สัมฤิทธิ์
13.00-14.00 ข่าว ตกไข่ใส่ข่าว ผู้ใหญ๋สัมฤิทธิ์
14.00-15.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต บุญพืช
15.00-16.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ทวินวาไรตี้ ดีเจสาวสองพัน
16.00-17.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ปุ๋ยปลานิลทอง ปุ๋ยปลานิลทอง
17.00-18.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ฮอมดี้ ฮอมดี้
 เพลงชาติ18.00 น.
18.00-18.20 รายการพิเศษ เดินหน้าประเทศไทย คสช.
18.20.19.00 รายการเพื่อเด็กและเยาวชน เพลินคิด สสส
19.00-19.30 ข่าว ข่าว กรมประชาสัมพันธ์
19.30-20.00 เพลงลูกทุ่ง เพลงสถานี สถานี
20.00-21.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
21.00-22.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
22.00-23.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
23.00-24.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี

ผังรายการ สถานีวิทยุสมายเรดิโอสตูล 88.50 MHz เสาร์-อาทิตย์

 

เวลา

แนวเพลง

รายการ

นักจัดรายการ

6.00-7.00 ลูกทุ่งเก่า ฟลอร่า ดีเจสาวพิมพ์จันทร์
7.00-7.30 ข่าวเช้า กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
7.30-8.00 สาระเพื่อเด็กและเยาวชน อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง พี่โลมา-พี่ปลาวาฬ
เพลงชาติ 8.00 น.
8.00-9.00 ข่าว อิสานไขข่าว ผู้ใหญ่สัมฤิทธิ์
9.00-10.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
10.00-11.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ปุ๋ยปลานิลทอง ปุ๋ยปลานิลทอง
11.00-12.00 สตริง เพลงสถานี สถานี
12.00-13.00 ข่าว ตอกไข่ใส่ข่าว ผู้ใหญ่สัมฤิทธิ์
13.00-14.00 ข่าว ตอกไข่ใส่ข่าว ผู้ใหญ๋สัมฤิทธิ์
14.00-15.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต บุญพืช
15.00-16.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ทวินวาไรตี้ ดีเจสาวสองพัน
16.00-17.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ปุ๋ยปลานิลทอง ปุ๋ยปลานิลทอง
17.00-18.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต ฮอมดี้ ฮอมดี้
เพลงชาติ18.00 น.
18.00-18.20 รายการพิเศษ เดินหน้าประเทศไทย คสช.
18.20.19.00 สตริง เพลง สถานี
19.00-19.30 ข่าว ข่าว กรมประชาสัมพันธ์
19.30-20.00 เพลงลูกทุ่ง เพลงสถานี สถานี
20.30-21.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
21.00-22.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
22.00-23.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี
23.00-24.00 ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต เพลงสถานี สถานี

# วันศุกร์ 20.15-21.00 น. รายการศาสตร์พระราชา

ร่วมพูดคุย

แสดงความคิดเห็น